Logo OslobedriftsrÄdgivning

Tjenester

Oslo Bedriftsrådgivning vil i samarbeid med våre samarbeidspartnere kunne bistå din virksomhet med oppgaver fra råd til gevinstrealisering, innen InformasjonsTeknologi, Logistikk og Omstilling. Vårt hovedfokus er prosjektrelaterte oppgaver, men kan også bistå med spisskompetent kapasitet for korte perioder ("Management for hire").

Hvorfor velge Oslo Bedriftsrådgivning

Vi legger vekt på å vœre leverandøruavhengige for å sikre integritet og din virksomhet de beste løsningene. Oppdragene gjennomføres med høy etikk for å skape varige verdier for oppdragsgiver, basert på objektive og nøytrale valg ut i fra reelle kundebehov. Bruk av tverrfaglige ressurser vil fremme kreative og forankrede løsninger.