Logo OslobedriftsrÄdgivning

Metoder

En situasjonstilpasset metode kan bidra til å gi prosjektet den riktige struktur for å få en målrettet og kontrollert gjennomføring. Vi har god erfaring med å sette sammen ulike elementer fra forskjellige metoder til den enkelte situasjon. Våre oppdragsgivere har ofte gode interne prosjektmetoder som vi gjerne benytter.

Behovsbasert Anskaffelse

Valg av riktig leverandør og IT-løsning, forutsetter at din virksomhets krav er basert på reelle behov og er godt forankret i virksomhetens strategi. Arbeidet frem til kontrakt gjennomføres med god kvalitet og representativ intern deltakelse (få med "fanebœrere"). Bruk gjerne Statens standardavtaler som utgangspunkt for kontrakt. Velg den leverandør(ene) som har størst innfrielse av dine krav til lavest kostnad - ta hensyn både til investerings- og driftskostnader.

Målrettet prosjektgjennomføring

Et vellykket prosjekt har klart definerte målbare mål, tilstrekkelige ressurser, god forankring, forståelig prosjektplan og besluttsom ledelse. Prosjektmiljøet må vœre basert på enhetlig målfokus og sammensatt for å skape gode løsninger innenfor besluttede rammer (TEAM - Together Each Achieve More). Legg til rette for en effektiv oppfølging av personellressurser (interne og eksterne) og kostnader - du må kunne måle, for å kunne lede. Vurder oppsplitting av prosjektomfang i delleveranser - det kan vœre viktig å få synlige resultater etterhvert. Et prosjekt er ikke avsluttet før gevinstrealiseringen er gjennomført.