Logo OslobedriftsrÄdgivning

Tjenester

Oslo Bedriftsrådgivning vil kunne bistå din virksomhet med oppgaver innen InformasjonsTeknologi, Logistikk og Omstilling. Vår hovedfokus er prosjektrelaterte oppgaver for store og mellomstore norske private og offentlige virksomheter. Nedenfor er noen av våre tjenesteområder:

Anskaffelse av IT-løsninger

Vi mener en fornuftig anskaffelse må ha fokus på behovsbaserte reelle krav og gjennomføres som en strukturert prosess fra behovsanalyse frem til kontraktsinngåelse. Denne prosessen kan gå via forespørsel, tilbudsevaluering, leverandør- og løsningsvurderinger, og kontraktsforhandlinger, avhengig av omfang og leverandørsituasjon. En gjennomarbeidet kontrakt vil vœre et nødvendig fundament for en vellykket innføring, både for din virksomhet og valgt leverandør(er).

Innføring av IT-baserte løsninger

Dette er et område som ikke har det beste rykte skal vi dømme etter pressedekning, men til tross for økende brukerkrav, komplekse ERP-systemer og hyppige omorganiseringer, har vi god erfaring med målrettet prosjektgjennomføring, med brukermedvirkning og ledelsesforankring. Vår overbevisning er å ha fokus på det som virkelig betyr noe for din virksomhet, og gjøre løsningene så enkle som mulig.

Prosess- og rutine forbedringer

Forbedring av virksomhetens arbeidsprosesser med fokus på helhetstankegang/verdikjeder og eliminering av ikke-verdiøkende oppgaver. Finnes rutiner for prosessene, har de ansatte fått tilstrekkelig opplœring, og jobbes det etter de dokumenterte rutinene? Er det lagt til rette for kontinuerlige forbedringer?

Logistikkprosesser

Utvikling, innføring eller forbedring av virksomhetens logistikkfunksjoner med fokus på hele leveransekjeden; fra dine leverandører, gjennom din virksomhet, og helt ut til din kunde. Vekt på kvalitet, verdiøkning og samarbeid i alle ledd, for å oppnå bedre leveringsservice og samtidig lavere kostnader.

Prosjektdoktor

Analyse, råd eller bistand til prosjekt som er ute av mål-, tids- eller kostnadskontroll. Vi hjelper din virksomhet med å få "problemprosjektet" på rett spor, som direkte bidragsyter, eller som rådgiver til styringsgruppe eller prosjektledelse.